Dobrodošli

ANAHEM je nezavisna laboratorija sa velikim iskustvom u ispitivanju zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opšte upotrebe, ispitivanju zagađenja i kvaliteta zemljišta i otpadnih, podzemnih i površinskih voda, karakterizaciji komunalnog i svih vrsta industrijskog otpada i ispitivanju raznih industrijskih proizvoda i sirovina... Opširnije

Kontakt

Telefon:  011 3422 800
Faks:  011 3422 900
E-mail: info@anahem.org

Upitnik za analize

Ukoliko ste zainteresovani da vam ANAHEM pošalje ponudu za ispitivanje, popunite upit OVDE.